Belangrijke meldingen

Welkom op de ledenpagina. Log regelmatig in om op de hoogte te blijven van belangrijke zaken!

Algemene ledeninformatie

Inschrijfgeld:  € 10,- 

Contributie per 1 Juni 2022:

Jeugd:  € 17,- per maand

Volwassenen: € 20,- per maand

 

Betalen vooraf, bij voorkeur per kwartaal. 

Iban: NL40 INGB 0006131931 t.n.v. Jeugd- en Volwassenenkoor

Bombary Poortugaal

De contributie wordt het gehele jaar door betaald, ook tijdens schoolvakanties. 

Tijdens de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd. 

 

Opzegtermijn:

één kalendermaand, deze maand wordt nog betaald.

Eventueel teveel betaalde contributie wordt teruggestort door de penningmeester. 

Opzeggen: schriftelijk bij de ledenadministratie BOMBARY@GMAIL.COM t.a.v. Yvonne van der Meer